Český kynologický svaz ZKO Praha 5 – Zbraslav – 023

Historie naší organizace

V říjnu 1950 se začal zakládat Kynologický klub při České kynologické jednotě v Praze. Úředně tento klub začal rozvíjet svou činnost od 1.1.1951. Zakládajícími členy byli pánové Gregor, Seifert, Bělka, Bollardt, Řebík, Větrovec a Králík ze Zbraslavi, Plicka z Komořan, Novák z Modřan, Fišer a Marek z Radotína, Kadeřábek a Vojáček z Lahovic, Král a Vránek ze Skochovic, Vonka a Žižka z Károva, Korynta z Chuchle, Houdek z Lipenců a spolu s nimi dalších 40 členů. Původně začal výcvik za Krňákem na bývalém fotbalovém hřišti. Nynější cvičiště v Byzance bylo přiděleno Národním výborem v roce 1951 a hned se začalo s jeho oplocením. V roce 1952 se započalo se stavbou klubovny a rok nato byla dokončena. V pozdějších letech byly založeny kynologické kluby v Radotíně, Modřanech a Černošicích. Kynologický klub byl převeden do Svazarmu Praha. V 50. letech patřil klub mezi nejúspěšnější v kraji.

1951
1951
1964
1964

V 50. a 60. letech patřili mezi nejúspěšnější psovody Vránek s Bleskem, Marek s Bauxy, Blažek s Donem, Kozlovský s Danem, Kusovský se Saborem, Marie Roreitnerová s Egy a Květa Vlčková ml. s Darou.

Počátkem roku 1966 byla organizace převedena do ČSCHDZ.

Ke konci roku 1966 bylo cvičiště nově oploceno a byly postaveny schody za cvičištěm. Vybudováním silnice na Slapy jsme přišli o velkou část pozemku.

Počátkem 70. let odstoupil, téměř po deseti letech, ze své funkce předsedy pan Václav Suchánek. Ve výboru se střídali funkcionáři, kteří neměly žádné nebo měly malé zkušenosti s výcvikem. V roce 1974 byla zvolena do funkce předsedkyně Květa Vlčková st., vedoucím výcviku se stal Václav Kaskoun. V tomto roce se začalo s přístavbou klubovny a stavbou kotců. Po dvou letech převzala funkci předsedkyně paní Marie Roreitnerová. Během tohoto volebního období přišli do výboru Dr. Jiřina Kolínská, Ing. Václav Vaněk a Josef Žalud. Od června 1978 zastává funkci předsedy Václav Kaskoun a vykonává ji dodnes. Poslední léta zastává současně i funkci předsedy Krajské organizace.

1969
1969
1975
1975
1973
1973

Postupně se do klubovny zavedla voda, elektřina, postavilo se dalších 20 kotců a zrenovovala se přední část klubovny. Členové se zúčastňovali

řady závodů po celých Čechách a na Moravě. Začalo se s velkou propagací naší činnosti na veřejnosti. Pořádala se řada ukázek z výcviku, přehlídek plemen psů, které měly velkou oblibu. Mezi nejúspěšnější psovody patřili Jiří Vonka, Josef Žalud, Alena Marková, Václav Kettner, Jiří Kožíšek, Vladimír Hylmar, Jan Šverma a Václav Kaskoun.

V roce 1976 byla organizace převedena zpět do Svazarmu.

1979
1979
1980
1980

80.a 90. léta a přelom století byl nejúspěšnějším obdobím naší organizace. Vynikajících výsledků dosahovali Josef Ţalud s Asmarem Dacis, kteří se stali několikanásobnými přeborníky Prahy 5, trojnásobnými mistry ČSSR v záchranářských pracích, stali se mistry ČSSR ve stopách a byli druzí ve všestranných disciplínách. Stali se přeborníky lavinových psů. Věra Figarová se Sandym se stala mezi mládežníky přebornicí Prahy 5 a účastnila se mistrovství mládeže, Pavel Vaníček s Rafem a Johnym patřili ke špičce v republice, byli několikanásobní účastníci MR všech plemen a MR NO, s Johnym se zúčastnil MS NO. Václav Karban s Argem a Brunem byli několikanásobní mistři republiky mezi boxery a několikanásobní účastníci MS Attiboxu, s rotvajlerkou Eritou dosáhl velice pěkných úspěchů. Eduard Svášek se středním kníračem Dagem byli trojnásobní mistři republiky a s velkým kníračem Bondym několikanásobným účastníkem MR a MS mezi knírači, Karel Štědroňský s Bodym a s Brunem několikanásobným účastníkem MR mezi rotvajlery, Jana Kopecká s Benem byla přebornicí Prahy a účastnicí MR mládeže, Václav Kaskoun ml. s Brixem a Radka Dacejová s Astou byli několikanásobní účastníci mistrovství mládeţe ČR. Jiří Malý s Androu se stali mistry republiky mezi boxery a byli účastníci Attiboxu, Dalších vynikajících výsledků dosahovali: Gabriela Vaníčková s Cleou, Petr Matys s Ferrem, Bohumil Simandl s Grandem, Rudolf Jelínek s Deskou, Jiří Koţíšek s Felli a Václav Kaskoun s Axem a Brixem, Řada dalších členů dosahovala velmi dobrých výsledků, vyhráli jsme např. Ligu Prahy 5 a 4x Kyjský pohár a řadu dalších.

1983
1983
1984
1984

V 80. letech se zrenovovala veranda a vnitřek klubovny a bylo přistaveno dalších 20 kotců podél silnice. Zasfaltovali jsme vjezd a prostor před klubovnou. Řada členů byla odměněna za poctivou práci uznáním od Svazarmu. V té době patřila naše organizace mezi nejúspěšnější v Praze 5 a získala Zlatý odznak organizace 1. stupně.

1987
1987
1988
1988

V 90. roce došlo ke zrušení Svazarmu. Organizace přešla pod Sdružení technických sportů Čech a Moravy. Na sklonku 90. let byl uspořádán Sjezd kynologů, na kterém byl ustanoven Český kynologický svaz. Organizace získala právní subjektivitu a převzala veškerý majetek.

1993
1993
94 – letní Rapšach
1994 - letní tábor Rapšach
1996 – atibox
1996 - Atibox

Přišel srpen 2002 a s ním povodeň. Vše, co bylo do té doby vybudováno, voda zničila. Hladina Vltavy zaplavila klubovnu až nad střechu. V nenávratnu zmizelo na padesát kotců, střecha byla odtržena od klubovny a vnitřek klubovny zcela zdemolován. Celá plocha cvičiště byla pokryta silnou vrstvou bahna. Ukázalo se, že 11-ti členný výbor není schopen jednomyslné dohody. Díky rozhodnosti a neústupnosti předsedy Václava Kaskouna se začalo v říjnu s rekonstrukcí celého objektu. Předseda řídil veškeré práce a za velké podpory Petra Vegnera, zajišťujícího veškerý materiál a v neposlední řadě obrovského úsilí některých členů se podařilo klubovnu a celý areál uvést do dnešního stavu. Klubovnu zrekonstruovala firma Jiřího Záleského. Naši členové pracovali na oplocení cvičiště. Do zimy se podařilo klubovnu zastřešit. Když uhodily mrazy, těžká technika začala srovnávat plochu cvičiště, ale i přes tuto pomoc se část plochy musela upravovat ručně. V dubnu jsme nechali zasít trávník a abychom ho udrželi v dobrém stavu, muselo se denně zalévat.

2000
2000
brigada 178
2002
sjezd z mostu 148
2002
cvicak pod vodou
2002

Poděkování patří i Ladislavu Gorglovi ze ZKO Radotín, který nám nabídl jejich prostory k výcviku. Tak se podařilo chod organizace udržet.

V květnu jsme převzali stavbu klubovny a zařizovali interiér. Někteří členové svařovali kotce. V červnu bylo cvičiště slavnostně otevřeno. Všem, kteří vydrželi tento nápor, patří obrovský dík a uznání. Na druhou stranu byli i tací, kteří raději organizaci opustili.

Od roku 2000 dosahovali vynikajících úspěchů Neix Václava Kaskouna na MR NO, vylučovacích závodech na MR a řady dalších závodů, 4x po sobě vyhrál závod Všestranný pes Zbraslavi, dále Romana Dolinová s Indigem dosáhla řady záchranářských zkoušek a vyhrála MS záchranářů v Košicích. Roman Zralý s Arcónem se úspěšně zúčastňovali závodů a na Mistrovství Slovenska boseronů byl druhý. Velmi dobře si vedl na závodech Baron Bohumíry Kronosové. Úspěšně si vedla Jana Světlíková s Jessicou na zkouškách i na závodech, stejně tak Věra Pálková s malými knírači Gregem a Zoddiacem, Marcela Mančalová s Rockym, Zuzana Mančalová s Nemen a Jana Urbanová s Charlotte. Úspěšný na závodech Ladislav Souček s Peggy, účastníci MR. V posledním období byla úspěšná Jana Světlíková s Keckou, která složila řadu zkoušek a úspěšná byla na mnoha závodech. Mezi nejúspěšnější psovody i v současnosti patří Martina Kaskounová s Dragem, kteří se zúčastňují vylučovacích závodů MR FCI, MR NO a mistrovství Moravsko-Slezského kraje, kde byli druzí. Velmi úspěšný je Kir Václava Kaskouna st.,který má složeno úctyhodných 25 zkoušek, zúčastnil se MR ZVV3 a získal řadu ocenění na krajských závodech. Václav Kaskoun st. tak složil již 74 zkoušek z výkonu. V poslední době si velice dobře vede Liliana Havlová s Donou a Věra Pálková s Justem. Úspěšná byla i Karolina Špitálská s Bessy na vylučovacím závodě mládeže stopařů. Úspěchy zaznamenal i Jan Červenka s Reaganem na krajské úrovni. Co se týče počtu úspěšněsložených zkoušek, nejvíce jich bylo složeno v roce 2012 a to 64.

V roce 2005 jsme dali vykopat studnu a zavedli vodu do klubovny.


V červnu 2013 nás opět postihla povodeň. Škody dosáhly téměř 830.000 Kč. Hladina byla sice jen cca o 1 m nižší než v roce 2002, a přesto, že se nám podařilo i při tak rychlém vzestupu hladiny vody zachránit alespoň část majetku, škoda byla veliká. Poděkování patří všem, kteří věnovali značné finanční prostředky jako sponzorské dary a firmě Jana Maška a Družstvu vlastníků, zastoupeném Ottou Janebou. Nelze 
opomenout ani pomoc lipeneckých a hvozdnických hasičů a krizovému štábu MČ Zbraslav, kteří nám vydatně pomohli zvládnout povodňovou situaci. Díky obrovskému nasazení našich lidí se nám podařilo v září obnovit cvičební režim. V tomto roce nám přinesla problémy i srpnová vichřice. Bylo odpracováno na 2000 brigádnických hodin.

Nejstarším závodem, který naše organizace pořádá, je Všestranný pes Zbraslavi. Prvním vítězem se stal pan Vránek s Bleskem. 

Po celou dobu působnosti se v naší ZO konala řada přeborů, svodů plemeníků, výstav, bonitací.

Řada našich členů na výstavách v ČR i v zahraničí získala vynikajících ocenění. V zahraničí se prosadili v minulosti Miroslav Janša s kníračkou Lucy Ladior, Petr Pechar s rotvajlerkou Bety v Rakousku a Roman Zralý s Arcónem, který získal nejvyšší ocenění na Slovensku, ve Francii, Rakousku, Lucembursku a v loňském roce zaznamenala pěkné úspěchy boxerka Benelli Jana Kotchery, šampionka Makedonie, a dále získala vynikající ocenění v Černé Hoře, Moldávii a Bulharsku. Šampiona ČR získal boxer Leonardo Petra Smutného, šamp. ČR a SR knírač Pedro Petry Ševčíkové a šamp. ČR howavard Aston Martiny Kaskounové. Just Věry Pálkové získal českého a maďarského šampiona. Erdelka Sandra Alexandry Hráské je šampionka ČR. Na výstavách je velice úspěšná i Petra
Svatoňová s německými ovčáky a Kamila Nováková s Budulínkem, která získala tituly Šampion ČMKU, Grand šampion ČR, Mezinárodní výstavní šampion, Klubový šampion a šampion Bratislavy.

Od roku 1965 je vyhlašována soutěž o nejúspěšnějšího psovoda roku.

V poslední době pořádáme kurzy pro majitele psů všech plemen.

Odznaky vzorných výcvikářů získali:
ZLATÝ odznak výcvikáře 1. stupně, Václav Kaskoun st., a dále bývalý člen Václav Karban.
STŘÍBRNÝ odznak výcvikáře 2. stupně Martina Kaskounová a dále rovněž bývalí členové Pavel a Gabriela Vaníčkovi
BRONZOVÝ odznak výcvikáře 3. stupně Rudolf Jelínek, Robert Válka, Václav Kaskoun ml., Eduard Svášek, Jiří Malý, Karel Štědroňský, Bohumíra Kronosová, Radka Dacejová získala odznak Mladého výcvikáře 2. stupně a Václav Kaskoun ml. odznak Mladého výcvikáře 1. stupně a byl vyhlášen Vzorným reprezentantem Prahy.
Václavu Kaskounovi st., Jiřině a Janě Kolínských a Jiřimu Kožíškovi byla udělená Zlatá plaketa ČKS za obětavou práci v kynologii a Eduardu Sváškovi, Viliamu Majdanovi, Gabriele Cikhartové, Václavu Kaskounovi ml., Bronzová plaketa a Čestný odznak Petru Vegnerovi a Petru Pecharovi. Václavu Kaskounovi st. byla udělena na posledním sjezdu Plaketa za celoživotní přínos kynologii.

Závěrem je nutno poděkovat všem, kteří po celou dobu existence organizace dobře reprezentovali nebo zde aktivně pracovali při budování klubu a v neposlední řadě i těm, kteří sponzorovali závody nebo chod organizace. Věříme, že naše kynologická organizace bude i nadále dobře prosperovat a psovodi a jejich psi budou výborně reprezentovat zbraslavskou organizaci.

D20110219_07_Vaclav
D20110219_9992_Eda_Zdenka
img00014
Comments
  • K. Doležalová
    Odpovědět

    Gratuluji organizaci k dosaženým výsledkům. Jako bývalá členka mám radost, že to u vás stále žije a že jsou mladí, kteří organizaci dobře reprezentují. S pozdravem Květa Doležalová.

Leave a Comment

Kontaktujte nás

Zanechte nám, prosím, zprávu. Ozveme se, jak to jen bude možné.