Z k o u š k y :

13. dubna

5. října

26. října

Z á v o d y  +  přezkoušení

březen – přezkoušení

září přezkoušení

12. října – Otevřený závod

Všestranný pes Zbraslavi (ZZO, ZM, ZVV1)

K u r z y :

(vždy v 9.00 hodin)

3. března

22. září

Č l e n s k á   s c h ů z e :

16. února ve 14.00 hodin

1.prosince v 10.00 hodin

B r i g á d y : 

(vždy v 8.00 hodin)

6. dubna

20. dubna

19. října

2. listopadu

Beseda ke zkušebním řádům-dle školení rozhodčích – p. Jonáš

24. února od 9.30 hodin