Z k o u š k y :

10. dubna

24. dubna

2. října

23. října

Z á v o d y  +  přezkoušení

březen – přezkoušení

září přezkoušení

9. října – Otevřený závod

Všestranný pes Zbraslavi (ZZO, Veteráni, ZVV1)

K u r z y :

(vždy v 9.00 hodin)

7. března

19. září

Č l e n s k á   s c h ů z e :

6. března ve 14.00 hodin

5. prosince v 10.00 hodin

B r i g á d y : 

(vždy v 8.00 hodin)

27. března

17. dubna

16. října

6. listopadu