Z k o u š k y :

4. dubna

25. dubna

3. října

24. října

Z á v o d y  +  přezkoušení

březen – přezkoušení

září přezkoušení

10. října – Otevřený závod

Všestranný pes Zbraslavi (ZZO, ZM, ZVV1)

K u r z y :

(vždy v 9.00 hodin)

8. března

20. září

Č l e n s k á   s c h ů z e :

7. března ve 14.00 hodin

6. prosince v 10.00 hodin

B r i g á d y : 

(vždy v 8.00 hodin)

28. března

18. dubna

17. října

7. listopadu