Z k o u š k y :

9. dubna

23. dubna

1. října

22. října

Z á v o d y  +  přezkoušení

březen – přezkoušení

září přezkoušení

8. října – Otevřený závod

Všestranný pes Zbraslavi (ZZO, ZZO1, Veteráni, ZVV1)

K u r z y :

(vždy v 9.00 hodin)

13. března

18. září

Č l e n s k á   s c h ů z e :

5. března ve 14.00 hodin

4. prosince v 10.00 hodin

B r i g á d y : 

(vždy v 8.00 hodin)

26. března

16. dubna

15. října

5. listopadu