Výroční zpráva ZKO za rok 2015

Vážené dámy a pánové, vážení hosté,
Dnešní slavnostní členskou schůzi jsme svolali k 65. výročí založení organizace, na které jsme si v úvodu v kostce připomněli celou historii naší organizace. Nyní se společně ohlédneme za uplynulým loňským rokem. K 31.12.2015 naše organizace měla celkem 89 členů, z toho 48 mužů a 40 žen a jednu mládežnici. 2 členové jsou čestnými členy.
V srpnu opustila naše řady čestná členka Svazu, velká milovnice psů a výborný člověk paní Blanka Fiedlerová.
Byly svolány 2 členské schůze a výbor se scházel dle potřeby. Předseda Václav Kaskoun je současně předsedou Krajské organizace a zúčastňuje se pravidelně s Viliamem Majdanem, který je jednatelem Kraje a s Jakubem Berdychem schůzí Krajského výboru a nadřízených orgánů. V roce 2015 se Václav Kaskoun s Viliamem Majdanem zúčastnili valné hromady ČMKU. Petr Vegner spravuje internetové stránky naší organizace a Krajského výboru. Ivana Freimanová má na starosti vývěsní skříňky na Zbraslavi.
Během roku byly uspořádány dva kurzy pro majitele psů všech plemen zaměřené na základy poslušnosti. K MDD byla uspořádána malá ukázka z výcviku psů v součinnosti s rybářskou organizací a Sborem dobrovolných hasičů v Lipencích.
Naše organizace byla zaregistrovaná U Městského soudu jako Pobočný spolek ČKS. Aktualizovali jsme smlouvu s PRE. Lucie Kaskounová se zúčastnila tábora talentované mládeže ve
Starém Plzenci. 
Na cvičišti jsme uspořádali čtvery zkoušky z výkonu a jedny zkoušky ve Starém Plzenci. Někteří členové skládali zkoušky i mimo ZKO. Řada psů dosahovala při zkouškách velmi pěkných výsledků a výborného bodového ohodnocení. Bylo složeno celkem 44 zkoušek z výkonu. A to 2 IPO1, 2 IPO2, 1 IPO3, 5 ZM, 2 ZVV1, 2 FPr1, 4 FPr2, 1 BH, 2 FH2, 1 IPOV, 1 ZPO1, 1 ZPO2, 1 ZPS2, 2 SPr1 a 1 SPr3, 3 ZZO, 8 ZZO1, 1 UPr1, 1 APr1, 1 APr3, 1 IPO ZTP1, 1 OTP1.
Zkoušky úspěšně složili: Václav Uhlíř s Heidi IPO1 a 2, Jan Červenka s Reaganem IPO3, OPT1, FPr2, Eva Miterová s Gwen IPO2, Martina Kaskounová s Dragem ZPO1, Věra Pálková se Zoddiacem ZZO1, s Justem FPr2, ZZO1, Václav Kaskoun s Kirem ZPO2, ZPS2, FH2, APr3, Markéta Dipoldová s Dariusem ZM, ZZO, FPr1, Liliana Havlová s Donou ZM, ZZO1, UPr1, FH2, Daniel Nazarov s Casperem ZZO, Jaroslav Froněk s Tergonem ZZO, Renata Pátová s Irou ZZO1, FPr2, Karolina Špitálská s Bessy ZZO1, FPr2, Zuzana Chlaňová s Barnetem ZM, ZZO1, Lucie Kaskounová s Chickem ZM, ZZO1, ZVV1, SPr1, IPO ZTP, IPOV, Petra Svatoňová s Eike ZVV1, Zuzana Kodadová s Quiny BH, Ivana Slabochová s Damianem APr1, ZZO1, SPr3, Nikola Gubáňová s Fredym ZM, SPr1,
Kamila Nováková s Budulínkem FPr1, IPO1. Uznání patří psům, kteří složili zkoušky v téměř 35°C vedrech. Za zmínku stojí také úspěšněsložená zkouška Kirem ZPS2, kterou složil v naší organizaci po 36-ti letech a jsou tak společně s Asmarem jediní psi s touto složenou zkouškou v historii klubu a po 21-ti letech složil Kir zkoušku ZPO2 a pouze 4 psi se mohou pochlubit složením této zkoušky a sice: Kir, Brix, Ax a Asmar. Všem, kteří úspěšně zkoušky složili, gratuluji s přáním, aby letošní rok byl stejně úspěšný.
Tradiční závod Všestranný pes Zbraslavi se konal v půli října v řadě již po dvaašedesátě. Závodilo se ve třech kategoriích. Kategorii ZZO1 vyhrála Karolina Špitálská s Bessy před Lilianou Havlovou s Donou a Renatou Pátovou s Irou. Kategorii ZVV1 vyhrála Lucie Kaskounová s Chickem, druhý skončil Václav Uhlíř s Heidi a třetí Ivana Slabochová s Damianem. Hlavní kategorii vyhrál Václav Kaskoun ml. s Dickem, 2. byla Martina Kaskounová s Dragem a 3. Eva Miterová s Gwen. Závod posuzoval rozhodčí Petr Vítek. Psi v kategorii IPO3 jak v obranách tak v poslušnostech předvedli vynikající výkony a při pohledu na výkony prvních tří účastníků to byla krásná podívaná. Poděkování patří všemsponzorům a našim členům, kteří sponzory sehnali, tím závod získal
velice důstojný ráz. Mezi sponzory patří především firmy: BRIT, LEROS, KOTCE A BOUDY MALIŠOVÁ, APOLONIA, DURDÍK, PALIČKA, POEX,
SLABOCHOVÁ IVANA 
Co se týče závodů mimo organizaci byla oproti minulým rokům slabší účast. Liliana Havlová s Donou a Ivana Slabochovás Damianem vyhráli závod družstev ve Vlašimi. Liliana Havlová s Donou
byla dále 3. na stopařském speciálu v Říčanech, Václav Kaskoun s Kirem skončil 5. na VSMR Volenice, 2. v Říčanech podle ZVV3. Jan Červenkas Reaganem v Jílovém 1. místo, v Jinonicích 1. a 5. místo. Martina Kaskounová s Dragem 7. na mistrovství MSKS ve Zbraslavi u Brna a zúčastnila se MR NO v Kroměříži, kde byla 20. Kamila Nováková s Budulínkem se zúčastnila vytrvalostní zkoušky na 40 km v Šamoríně.
Z pohledu chovatelského: máme registrovaných 52 NO, 10 NB, 5 RTW, 2 BAU, 3 malé knírače, 2 BO, 1 dobrman, 2 erdel, 5 retrívrů, 2 středoasiati, 6 ostatních. Registrovaných je 12 chovných stanic, Kir z Trucu měl 4 úspěšná krytí a Drago Denbrix jedno. Na výstavách byli úspěšní Zuzana Chlaňová s Barnetem, MV Praha V1, CAC, rez. CACIB ČB V1 CAC, CACIB, KV Praha V1, vítěz třídy, krajský vítěz. Kamila Nováková s Budulínkem úspěšně složila bonitaci, na výstavách se zúčastnila 2x v Brně, 2x v Polsku, v Praze, v ČB, v Bratislavě. Na většině výstavách získal CAC, CACIB a BOB. Stal se Šampionem ČMKU, Grandšampion ČR, Mezinárodní výstavní šampion, Klubový šampion a Šampion Bratislavy.
V brigádní činnosti bylo odpracováno celkem 600 brigádních hodin. Během roku jsme čistili kotce, provedli jsme druhou etapu rekonstrukce WC, opravili střechy u kotců, dále jsme provedli nátěry kotců a mříží, oplechování kotců, pokáceli jsme dva stromy, ostříhali keře, řezali dřevo a dále probíhala běžná údržba klubovny a cvičiště. Vyměnili jsme vodní tlakovou nádrž, která se porouchala. Jaroslav Kudrna se stará o sekání a údržbu trávníku. Poděkování patří i Janu Maškovi, který nám výrazně pomohl při opravách WC. Nejvícebrigádních hodin odpracovali Václav Kaskoun 95 hodin, Jaroslav Kudrna 44, a pouze 27 členů si splnilo svou brigádnickou povinnost. Přesto, žekaždým rokem na nesplnění brigádní povinnosti upozorňuji, většinačlenů na tuto skutečnost vůbec nereaguje. V poslední době, přesto, že důchodci jsou brigádní povinnosti zproštěni, jsou to právě oni, kteří nabrigády chodí nejčastěji.
Opět nás v loňském roce navštívili zloději, kteří způsobili škodu ve výši 27.300,-. Škoda byla nahlášena jak České pojišťovně, tak Policii ČR.
Závěrem bych chtěl poděkovat a poblahopřát všem těm, kteří příkladně reprezentovali naší organizaci, popřát vám všem hodně zdraví a pevných nervů se psy a hlavně hodně kynologických úspěchů v nadcházejícím roce.
Děkuji Vám za pozornost
Václav Kaskoun

Recent Posts

Leave a Comment

Kontaktujte nás

Zanechte nám, prosím, zprávu. Ozveme se, jak to jen bude možné.