Slavnostní členská schůze k 65. výročí založení organizace

Slavnostní členská schůze k 65. výročí založení organizace se bude konat dne 13. 2 . 2016 od 14 hodin

Základní kynologická organizace 023 Praha – Zbraslav

 POZVÁNKA

na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

pořádanou

ZKO PRAHA ZBRASLAV

v sobotu 13. 2. 2016 od 14 hodin

v klubovně na cvičišti

Program :

  • zahájení
  • volba návrhové a mandátové komise
  • zpráva k 65. výročí založení organizace
  • zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření za rok 2015
  • zpráva revizní komise
  • plán a finanční rozpočet na rok 2016
  • diskuse
  • vyhlášení psovodů roku 2015
  • usnesení a závěr

Následuje společenský večer s občerstvením.

Za výbor srdečně zve Václav Kaskoun, předseda ZKO

 

Recent Posts

Leave a Comment

Kontaktujte nás

Zanechte nám, prosím, zprávu. Ozveme se, jak to jen bude možné.